MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Matura 2024 – egzaminy pisemne i ustne. Arkusze CKE, odpowiedzi i najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Sprawdź najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości. W tym tekście w dniu konkretnych egzaminów zamieścimy odnośniki do arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi.
Sprawdź najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości. W tym tekście w dniu konkretnych egzaminów zamieścimy odnośniki do arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi. Adam Jastrzebowski/ Polska Press
Matura w 2024 roku odbędzie się w terminie 7-25 maja. Uczniowie rozpoczynają intensywne przygotowania do egzaminów. Arkusze CKE i odpowiedzi do zadań z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych pisemnych zamieścimy w tym tekście. Sprawdź najważniejsze informacje na temat tegorocznej matury.

Spis treści

Matura 2024: arkusze i odpowiedzi – poziom podstawowy

Egzamin dojrzałości w tym roku rozpocznie się 7 maja egzaminem podstawowym z języka polskiego.

Arkusze będą publikowane na bieżąco na stronie CKE o godz. 14.00 (w przypadku egzaminu, który rozpoczął się o godz. 9.00) oraz o godz. 19.00 (jeśli egzamin rozpoczynał się o godz. 14.00). My również będziemy je zamieszczać na bieżąco wraz z proponowanymi odpowiedziami do zadań:

 • 7 maja godz. 9.00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 8 maja godz. 9.00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 9 maja godz. 9.00 – język angielski na poziomie podstawowym;
 • 9 maja godz. 14.00 – język niemiecki na poziomie podstawowym i inne języki obce.

Arkusze i odpowiedzi do matur rozszerzonych 2024

Na łamach Strefy Edukacji opublikujemy także arkusze i proponowane odpowiedzi do matur rozszerzonych:

 • 10 maja godz. 9.00 – matura z wiedzy o społeczeństwie;
 • 13 maja godz. 9.00 – matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
 • 14 maja godz. 9.00 – matura z biologii;
 • 15 maja godz. 9.00 – matura z matematyki na poziomie rozszerzonym;
 • 16 maja godz. 9.00 – matura z chemii;
 • 17 maja godz. 9.00 – matura z geografii;
 • 20 maja godz. 9.00 – język polski na poziomie rozszerzonym;
 • 21 maja godz. 9.00 – matura z historii;
 • 22 maja godz. 9.00 – matura z informatyki;
 • 23 maja godz. 9.00 – matura z fizyki.

W momencie, gdy na stronie CKE pojawią się arkusze, przy każdym z powyższych egzaminów zamieścimy odnośnik do zadań maturalnych i proponowanych odpowiedzi.

Kiedy są pisemne matury 2024? Zobacz pełen harmonogram

Zobacz pełen harmonogram matur pisemnych w 2024 roku:
7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Terminy matur ustnych 2024

W tym roku uczniowie przystępują także do matur ustnych. Przypominamy, że egzaminy są przeprowadzane zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Przed maturą ustną z języka polskiego warto dobrze zapoznać się z listą pytań jawnych oraz opracować odpowiedzi do tych zagadnień. Przykładowe opracowania publikujemy także w naszym serwisie:

Z kolei przed maturą ustną z języka angielskiego lub innego języka obcego warto dobrze przyswoić sobie słownictwo z poszczególnych obszarów i przede wszystkim ćwiczyć konwersacje.

Matura w terminie dodatkowym

Uczniowie, którzy z ważnym przyczyn nie mogą wziąć udziału w terminie podstawowym, mają szansę napisać egzaminy w terminie dodatkowym. Został on zaplanowany na czerwiec. Harmonogram przedstawia się następująco:

3 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy);

4 czerwca 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

5 czerwca 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 czerwca 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

7 czerwca 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

10 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

11 czerwca 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – historia (poziom rozszerzony).

12 czerwca 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 czerwca 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

14 czerwca 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język polski, język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

17 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

Kiedy wyniki matur 2024?

Wyniki matur, które uczniowie napisali w 2024, zostaną ogłoszone 9 lipca. Wówczas uczniowie poznają indywidualne rezultaty swoich prac, przedstawione będą także ogólnopolskie wyniki matur. Tego samego dnia zdającym zostaną przekazane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Matura w terminie poprawkowym 2024

Uczniowie, którym nie udało się zdać matury, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Odbędzie się ona:

 • 20 sierpnia o godz. 9.00 – egzaminy pisemne;
 • 21 sierpnia – egzaminy ustne.

Osoby, które przystąpią do matury poprawkowej, wyniki poznają 10 września 2024 roku. Tego dnia przekazane zostaną także świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura 2024 – egzaminy pisemne i ustne. Arkusze CKE, odpowiedzi i najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości - Strefa Edukacji

Wróć na wielun.naszemiasto.pl Nasze Miasto