Wielton na ekologicznej drodze

Materiał informacyjny Wielton S.A.
Udostępnij:
Wieluński producent naczep, firma świadoma ekologicznie, podejmuje aktywne działania redukujące negatywne oddziaływanie transportu i przemysłu ciężkiego na środowisko naturalne.

Wielton projektuje, konstruuje i w efekcie oferuje klientom naczepy przyczyniające się do zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. Posiada w swoim portfolio pojazdy o obniżonej masie, wyposażone w m.in. systemy aerodynamiczne i opony o zmniejszonych oporach toczenia, czy naczepy dedykowane do transportu intermodalnego. Często pojazdy z logo wielbłąda, w połączeniu z ciągnikami napędzanymi gazem ziemnym, tworzą tzw. ekologiczne zestawy.

Wartymi uwagi są proekologiczne naczepy i rozwiązania marki Wielton dostarczone do swoich klientów, dla których ochrona środowiska ma szczególne znaczenie. Współpraca firmy Wielton z Omegą Pilzno ITiS Godawski & Godawski, to doskonały przykład poszukiwania niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie. Producent z Wielunia wyprodukował i dostarczył naczepy o lekkiej, a jednocześnie trwałej i mocnej konstrukcji, które będą częścią „zielonych zestawów” Omegi Pilzno. Strong Light Master, to lekka naczepa o wysokiej wytrzymałości. Pojazd pozwala na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i stanowi odpowiedź Wieltonu na obserwowany trend na rozwiązania niskoemisyjne. Naczepa to półmega, czyli ma do dyspozycji zwiększoną objętość ładunkową niż standardowa naczepa kurtynowa. Jednocześnie posiada zredukowaną masę własną o 500 kg w porównaniu do masy standardowej naczepy. Strong Light Master to zatem unikalne rozwiązanie na rynku naczep, które pozwala na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obniżenie masy całkowitej zestawu, a przez to zmniejszenie spalania paliwa. Drugi to wykorzystanie zredukowanej masy naczepy na dodatkową ładowność i tym samym ograniczenie liczby przejazdów.

Z kolei wieloletnia, oparta na zaufaniu współpraca z Maszoński Logistic poskutkowała testami ekologicznej naczepy Curtain Master marki Wielton. Produkt wieluńskiego producenta został wyposażony w system aerodynamiczny, który zapewnia mniejsze zużycie paliwa, a tym samym redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery i oszczędność na poziomie kosztów eksploatacji. Naczepę charakteryzuje wysoka wytrzymałość oraz niska masa własna, a dodatkowe osłony boczne i tylnie, tworzące system aerodynamiczny OptiFlow, gwarantują redukcję spalania o ok. 2l/100 km. Projektując to rozwiązanie, szczególny nacisk położono na wytrzymałość, szczelność i funkcjonalność użytkowania. Nowoczesna konstrukcja ramy i zabudowy zapewniają wysoką wytrzymałość pojazdu potwierdzoną licznymi testami przeprowadzonymi na stacji do całopojazdowego badania naczep w Dziale Badawczo-Rozwojowym Wieltonu.

„Wielton jest firmą odpowiedzialną społecznie i świadomą ekologicznie. W związku z tym podejmujemy zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania redukujące nasze negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Ograniczamy bezpośredni wpływ związany z funkcjonowaniem naszej organizacji, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zużycia wody i generowania odpadów pochodzących z działalności operacyjnej i produkcyjnej Wieltonu. Natomiast obniżenie pośredniego wpływu związane jest z nieustannym poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań redukujących ślad węglowy w kolejnych produktach dla naszych partnerów biznesowych. Zaawansowane działania na wielu płaszczyznach sukcesywnie przybliżają nas do osiągnięcia postawionych przed naszą branżą celów dotyczących redukcji gazów cieplarnianych, a tym samym bezpieczniejszej przyszłości” - mówi Aleksandra Fortuna, Dyrektor ds. BHP i Ochrony Środowiska Wielton S.A.

Wieluński producent wspólnie z klientami wypracowuje rozwiązania, które spełniają swoje zadanie transportowe i użytkowe, a jednocześnie realnie wpływają na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Wielton poszukuje także technologii niskoemisyjnych w zakresie procesu produkcyjnego. Działania te skupiają się przede wszystkim na redukcji ilości i neutralizacji ścieków, zanieczyszczeń powietrza oraz właściwej segregacji odpadów.

Cząsteczki farb i lakierów uwolnionych w procesie lakierowania są w Wieltonie wyłapywane przez filtry i dopalane lub trafiają na płaszcz wodny. Powstałe w ten sposób ścieki poddawane są procesowi flotacji, a następnie kierowane są do firm utylizujących odpady. Wielton posiada własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych po procesie kataforezy (na terenie Zakładu 2). Wody po oczyszczeniu trafiają do kanalizacji, a osady ściekowe, po procesie osuszania, stanowią odpad przekazywany wyspecjalizowanym do tego firmom. Wieluński producent naczep ma w planach także wdrożenie (na Zakładzie 1) instalacji do oczyszczania ścieków powstałych w procesie odtrawiania i wykorzystania w tym celu zamkniętego obiegu wody przemysłowej. Będzie to kolejny element procesu przygotowania wyrobów do lakierowania.

Na terenie hal produkcyjnych, należących do Wieltonu, prowadzona jest filtrowentylacja, gazów oraz dymów spawalniczych i pyłów, jako systemem wentylacji z oczyszczaniem powietrza i recyrkulacją. Proces ten odpowiada za dobrą jakość powietrza wewnątrz hal oraz ochronę dróg oddechowych pracowników w nich przebywających. System wentylacji spawalni nie tylko wspomaga punktowe odciąganie pyłów spawalniczych, ale także chroni pracę na sąsiednich stanowiskach. Cyrkulacja powietrza pozytywnie wpływa na wentylację hal i polepsza samopoczucie w jej wnętrzach.

Wielton przeszkolił także w bieżącym roku swoich pracowników w zakresie poprawnej segregacji odpadów oraz przeprowadził dla nich wewnętrzna kampanię informacyjną. Właściwa segregacja odpadów jest bardzo istotna, ułatwiając ich odzysk oraz utylizację. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Wieluński producent minimalizuje także oddziaływanie hałasu na otoczenie poprzez zastosowanie mat wygłuszających. Rozwiązanie to szczególne znaczenie w izolacji akustycznej hal i uzyskaniu efektu wyciszenia, co przekłada się na komfort słuchowy pracowników przebywających w tych podatnych na hałas pomieszczeniach.

Ponadto, w trosce o redukcję śladu węglowego, na halach produkcyjnych wykorzystywane są często ładowarki i wózki widłowe zasilane napędem elektrycznym, zamiast tych na ropę lub gaz. Na halach znajdują się specjalne ładowarki do tych urządzeń lub zasilane są bezpośrednio z sieci. Takie rozwiązanie redukuje emisje substancji zanieczyszczających do atmosfery i ilość spalanych paliw kopalnianych.

Osiągnięcie celów związanych z ograniczeniem emisji CO2 postawionych branży transportowej przez Unię Europejską jest możliwe nie tylko poprzez opracowywanie technologii przyszłości, ważne są wdrożenia nowych rozwiązań tu i teraz, tak aby na drogach już dziś pojawiały się bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy. Z tego powodu wartymi uwagi są proekologiczne naczepy i rozwiązania marki Wielton dostarczone do swoich klientów, dla których ochrona środowiska ma szczególne znaczenie.

Dodaj ogłoszenie