Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Rada Miejska w Wieluniu znów działa w pełnym składzie. Zobacz, jakie role pełnią w samorządzie wybrańcy mieszkańców ZDJĘCIA

Zbigniew Rybczyński
Zbigniew Rybczyński
Zbigniew Rybczyński
Rolą burmistrza i jego podwładnych jest bieżące zarządzanie gminą i kreowanie jego polityki rozwojowej, jednak w wielu kluczowych dla mieszkańców sprawach decydujący głos ma organ uchwałodawczy, czyli rada miasta. ZOBACZ W GALERII ZDJĘĆ, jakie role w wieluńskim samorządzie sprawują poszczególni radni

Rada Miejska w Wieluniu liczy 21 członków, co wynika z przepisów ustawowych. W organie uchwałodawczym funkcjonuje aktualnie sześć stałych komisji problemowych oraz jedna komisja doraźna. Samorządowcom zasiadającym w prezydium rady oraz przewodniczącym komisji przysługują większe diety niż radnym niefunkcyjnym.

Od 26 stycznia 2023 r. wieluńska rada znów działa w pełnym składzie. W tym dniu ślubowanie złożył Paweł Walczybok, który zastąpił Jarosława Rozmarynowskiego, usuniętego z rady z powodu długotrwałego łamania ustawowego zakazu ciążącego na radnym-przedsiębiorcy. Roszada w radzie pociągnęła za sobą decyzje o obsadzeniu miejsc w komisjach, które zwolnił Rozmarynowski.

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się w 2018 r. Swoich przedstawicieli do wieluńskiej rady wprowadziło sześć komitetów wyborczych:

 • Prawo i Sprawiedliwość – 5 radnych
 • Łączy Nas Wieluń – 5 radnych
 • Przyjazna Gmina – 5 radnych
 • Sport-Zdrowie-Edukacja – 2 radnych
 • Polskie Stronnictwo Ludowe - 3 radnych
 • Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej – 1 radny

Obowiązywała ordynacja większościowa, co oznacza, że globalne liczby głosów oddanych na poszczególne komitety w poszczególnych okręgach wyborczych są przeliczane metodą d'Hondta na ilość mandatów. W takim modelu kandydat może uzyskać indywidualnie bardzo dobry wynik, a nie wchodzi do rady, bo cała lista nie uzyskała wystarczająco dużego poparcia.

Na początku każdej kadencji głosami radnych obsadzane jest prezydium rady i stanowiska przewodniczących komisji. Obecna rada zaczynała z Tomaszem Akuliczem jako przewodniczącym, a na jego zastępców wybrano Piotra Radowskiego i Roberta Dudę. Obecnie na czele rady stoi Radowski, a wiceprzewodniczącymi są Maria Zarębska i Grzegorz Żabicki.

ZOBACZ W GALERII ZDJĘĆ, JAKIE ROLE W WIELUŃSKIM SAMORZĄDZIE PEŁNIĄ POSZCZEGÓLNI RADNI (opisy znajdują się pod zdjęciami)

Miesięczne diety radnych Wielunia

 • Przewodniczący rady – 2.512,35 zł
 • Wiceprzewodniczący rady - 1.803,74 zł
 • Przewodniczący komisji stałej - 1.803,74 zł
 • Przewodniczący komisji doraźnej - 1.610,48 zł
 • Wiceprzewodniczący komisji stałej - 1.610,48 zł
 • Członek dwóch komisji - 1.417,22 zł
 • Członek jednej komisji - 1.062,92 zł
 • Członek komisji rewizyjnej - 1.513,85 zł
 • Radny niepełniący żadnej funkcji i niepracujący w żadnej komisji - 708,61 zł

Do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej należą:

 1. uchwalanie statutu miasta,

 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Miasta - na wniosek Burmistrza,

 4. uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. uchwalanie programów gospodarczych,

 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz Miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,

  - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta,

  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym,

  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,

  - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta,

  - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym,

 10. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zadań z zakresu administracji rządowej, z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

 15. nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,

 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dyskusja o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Problem pielęgniarek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wielun.naszemiasto.pl Nasze Miasto