Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, ul. Miodowa 15

Ministerstwo Zdrowia jest urzędem administracji rządowej. W ramach obsługi ministra zdrowia resort m.in. wykonuje zadania w zakresie:

 • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych,
 • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych,
 • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

podobne firmy

 • Logo firmy Sąd Okręgowy Warszawa Praga
  Warszawa, ul. Poligonowa 3
 • Logo firmy Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5
 • Logo firmy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Warszawa, Karolkowa 30
 • Logo firmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Warszawa, Poleczki 33