Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Wieluń, ul. Warszawska 22a

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu kontroluje pracę jednostek policji na terenie powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Komenda powiatowa jest niezależna w obrębie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu wymienić należy:

  • realizacja we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących informowania o przestępstwach,

  • działania dochodzeniowo-śledcze

  • ochrona bezpieczeństwa w komunikacji publicznej

  • zapewnienie porządku w ruchu na drogach przez kierowanie ruchem

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.