Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wieluń

Wieluń, Wodna 1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej główny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu należy na przykład:

  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

  • ewakuacja i ratowanie ludzi, zwierząt, środowiska oraz mienia przed skutkami pożarów

  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze powiatu

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.